Trajno usavršavanje socijalnih radnika tijekom 2016. godine - četvrti sastanak

U jutarnjim satima posjetile su nas kolegice iz Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar te Mala Terezija, obišle su svoje štićenike, a zatim se pridružile programu edukacije.

Predavači na skupu bile su Tanja Grabovac Šljubura, mag.act.soc. s temom "Alkoholizam i druge ovisnosti", ravnateljica Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica Dijana Vuković, mag.act.soc. i Ljiljana Fabac, mag.act.soc. iz Centra za socijalnu skrb Zadar s temom "Socijalno mentorstvo u sustavu socijalne skrbi."

Nakon prezentiranih tema, 70- ak prisutnih kolega i kolegica ispunili su evaluacijski upitnik nakon čega je razvijena zanimljiva i aktivna rasprava.