Odluka o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme njegovatelj/ica

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR.IVAN BARBOT POPOVAČA
URBROJ: DA/MP 2176-128-02-2547-3/20.
Popovača, 20. kolovoz 2020.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Narodnim novinama broj: 87 od 29.7.2020. godine donosim

ODLUKU o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme njegovatelj/ica

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme njegovatelj/ica izabrana je:

1. Ivana Ščitnik llijaš

Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od jednog mjeseca.
Po primitku odluke imenovana je dužna javiti se Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova radi zasnivanja radnog odnosa i sklapanja ugovora o radu.

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos njegovatelj/icu koji je objavljen u Narodnim novinama, Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavilo se devet kandidata i to: Tomislav Horvat, Martina Sajko, Jasminka Dikić, Ivana Ščitnik llijaš, Jasna Jakovljević, Nevenka Žilajković, Mevlida Petanović, Vlasta Smola i Dorotea Rendulić (zamolba pristigla izvan roka).

Nakon uvida u osam u roku pristiglih zamolbi utvrđeno je da formalne uvjete natječaja za pristup provjeri znanja i vještina i razgovoru ispunjava dvoje kandidata i to: Jasminka Dikić i Ivana Ščitnik llijaš.

Nakon provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora s kandidatima koji su pristupili, Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se u radni odnos primi kandidatkinja koja je zadovoljila sve zadane kriterije i to: Ivana Ščitnik llijaš.

Dostaviti:
1.Prijavljeni kandidati
2.Web stranica Bolnice
3.Oglasna ploča
4.Pismohrana
                                                                                                                                                                                                                                                                       

   Ravnateljica:
  prim. Marina Kovač, dr.med.

ODLUKA