ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE - PRIPRAVNIK

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-978-4-2/23
Popovača, 28. ožujka 2023. godine

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i Zavodu za zapošljavanje 08. ožujka 2023. godine donosim

ODLUKU
o izmjeni odluke o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
za radno mjesto prvostupnik/ca fizioterapije - PRIPRAVNIK

Objavljena odluka o odabiru kandidatkinje Stelle Škvorc za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik/ca fizioterapije – pripravnik, URBROJ: DA/GU 2176-128-02-978-4/23 od 23. ožujka 2023. godine mijenja se jer je kandidatkinja pismenim putem dana 28. ožujka 2023. godine odustala od prijema u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik/ca fizioterapije - pripravnik.

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme prvostupnik/ca fizioterapije - pripravnik izabire se slijedeća kandidatkinja na bodovnoj listi prema najvećem prosjeku ocjena tijekom studija i to:

1. Suzana Pritula

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.