OBAVIJEST O KVARU NA TELEFONSKOJ CENTRALI

OBAVIJEST O KVARU NA TELEFONSKOJ CENTRALI

Poštovani/e,

obavještavamo Vas da nam zbog kvara na telefonskoj centrali ne rade telefonske linije.

Otklanjanje kvara očekujemo u narednim satima.