Odjel za socijalnu psihijatriju – muški (II-b)

Voditelj odjela: Igor Molnar, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist socijalne psihijatrije
Odjelni psihijatar: Damir Prodanović, dr. med. spec. psihijatar
Socijalna radnica: Tanja Grabovac Šljubura, mag.act.soc.
Psiholog:
 Greta Znika, dipl. psiholog
Glavna sestra odjela: Renata Kovačić, bacc.med.techn.
Kontakt telefon:
Voditelj odjela: 044/569-219
Odjelni psihijatar: 044/569-310
Glavna sestra odjela: 044/569-212
Psiholog: 044/569-316
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Odjel se nalazi u starom dvorcu, otvorenog je tipa, a na njemu se liječe pacijenti koji boluju od shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja. Povremeno se liječe i pacijenti iz drugih dijagnostičkih kategorija kojima psihičko stanje omogućava liječenje na ovakvom tipu odjela (depresivni, psihoorganski, mentalne insuficijencije itd.). Prijemi na odjel najčešće se realiziraju kao premještaji s akutnog i subakutnog odjela kada se stanje dovoljno kompenzira, a potrebno je još produženo liječenje. Rjeđe se primaju direktno iz prijemne ambulante, ako su već ranije liječeni na ovom odjelu i ako psihičko stanje to dozvoljava. Na odjelu se liječenje provodi slijedeći kompleksan biopsihosocijalni pristup, psihofarmakoterapijom i raznim socioterapijskim postupcima (terapijska zajednica, učenje socijalnih vještina, radno-okupaciona terapija). 
Odjelni tim čine specijalisti psihijatri, prvostupnice sestrinstva i medicinske sestre/tehničari, socijalni radnik i psiholog. Na odjelu je organizirana i psihodijagnostička služba za bolničke i vanjske pacijente.