ODLUKA O PONIŠTENJU ODLUKE O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME I UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU IZ PSIHIJATRIJE

URBROJ: DA/MS 2176-128-02-1622-4/23
Popovača, 24. srpnja 2023. godine

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA , Zavodu za zapošljavanje i „Narodnim novinama” broj 45/23 od 24. travnja 2023. godine donosim

ODLUKU
o poništenju odluke o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije

Objavljena odluka o odabiru kandidatkinje Marijane Knezović Florijan za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije URBROJ: DA/MP 2176-128-02-1623-3/23 od 5. lipnja 2023. godine poništava se jer je kandidatkinja pismenim putem dana 24. srpnja 2023. godine odustala od prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.