ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-2329-7/23
Popovača, 19. srpnja 2023.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i Zavodu za zapošljavanje 29. lipnja 2023. godine donosim

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
za radno mjesto prvostupnik/ca radne terapije

1. Valnea Maričić i Kristina Stipčić odabiru se kao kandidatkinje za radno mjesto prvostupnica radne terapije u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR.IVAN BARBOT POPOVAČA.

2. Kandidatkinje se primaju na rad na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada.

3. Izabrane kandidatkinje dužne su javiti se Odsjeku za pravne i kadrovske poslove NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA radi dogovora o stupanju na rad.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.