Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

 

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite provodi sljedeće:

 • izrađuje dokumentaciju sustava upravljanja kvalitetom,
 • održava i implementira sustav upravljanja kvalitetom,
 • implementira medicinsku dokumentaciju u elektroničkom obliku,
 • prati neočekivane neželjene događaje prema pacijentu,
 • prati neželjene događaje prema osoblju,
 • prati pokazatelje sigurnosti pacijenta (nedostatna higijena ruku, bolničke infekcije, neželjene nuspojave lijekova, pad pacijenta, dekubitalni ulkus, nuspojave liječenja psihoza),
 • prati pokazatelje kliničke učinkovitosti i dostupnosti (neplanirani ponovni prijem u bolničku zdravstvenu ustanovu unutar 30 dana, ubodni incidenti, postotak otpuštenih pacijenata uz otpusno pismo),
 • vodi evidenciju korištenja usluga bolnice,
 • prati prijeme i otpuste
 • vodi evidenciju prisilnih hospitalizacija,
 • vodi evidenciju o smještaju bez pristanka za osobe s invaliditetom koja se šalje javnoj pravobraniteljici,
 • vodi evidenciju umrlih pacijenata u bolnici,
 • evidentira, obrađuje i vodi registar o pritužbama,
 • provodi mjerenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenika,
 • organizira i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite,
 • surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite,
 • provodi aktivnosti vezane za pripremu bolnice za akreditacijski postupak kroz akreditacijske standarde (sustav osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite, uprava i zaposlenici bolničke zdravstvene ustanove, pregled korištenja zdravstvenih usluga, prava pacijenata, medicinska dokumentacija, zdravstvena njega, planiranje otpusta, kontrola infekcija, sustav upravljanja sigurnošću)
 • vodi evidenciju o ograničavanju ili odvajanju pacijenata,
 • koordinira rad Povjerenstva za kvalitetu, obavlja poslove sazivanja sastanaka, pripreme i dostave materijala, vođenje zapisnika, te arhiviranje dokumentacije iz djelokruga rada Povjerenstva za kvalitetu i same Jedinice,
 • koordinira aktivnosti predstavnika za kvalitetu svih ustrojstvenih jedinica, te sudjeluje u radu i pripremi dokumentacije drugih povjerenstava i radnih timova po potrebi.