Poziv kandidatima na testiranje

Poziv na psihološko testiranje kandidatima temeljem natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme oglašenog u Narodnim novinama broj: 71 od 03.08.2016. godine – Fakturista - stručni referent u jedinici za centralno naručivanje (prilog Poziv na psihološko testiranje)