„Psihološki aspekti u palijativnoj skrbi“


Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot" Popovača kontinuirano osposobljava svoje djelatnike za rad u palijativnom timu. Djelatnice Tea Salopek, bacc. med. techn., Ivana Jurić, bacc. occup. therap i Anita Pranjić peta su generacija polaznika tečaja koje su stekle znanja o psihološkim reakcijama bolesnika na neizlječivu bolest, važnim obilježjima odnosa bolesnik-liječnik u palijativnoj medicini kao i odnosima među članovima tima, priopćavanju loših vijesti i žalovanju te vodećim psihološkim problemima i poremećajima u palijativnoj medicini.
Tijekom edukacije poseban naglasak stavljen je na različite terapijske metode, uključujući i upotrebu različitih tehnika savjetovanja i psihoterapijskih pravaca primjerenih za palijativnog bolesnika.
Budući da je jedno od osnovnih obilježja palijativne skrbi rad u multidisciplinarnom timu, cjelokupna organizacija tečaja temeljila se na zajedničkom učenju svih profesionalaca, s naglaskom na iskustveno učenje (igranje uloga, simulirani pacijenti, video prikazi i sl.).