Svjetski dan šećerne bolesti

U Akciji je sudjelovalo 78 osoba, a cilj joj je kontinuirano raditi na podizanju svijesti građana o dijabetesu i važnosti samokontrole krvnog tlaka i šećera u krvi, zdravog načina života i tjelesne aktivnosti.
Sudionicima su pruženi i stručni savjeti o problemima koji prate šećernu bolest, kao i edukacija usmjerena na prevenciju dijabetesa koja zbog rasta broja oboljelih sve više postaje globalnom epidemijom modernog doba.

PB166125 PB166126 PB166112